Home Physics Be a part of our 2023 AS Summer time Programme   Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023 – Physics and Astronomy outreach

Be a part of our 2023 AS Summer time Programme   Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023 – Physics and Astronomy outreach

Be a part of our 2023 AS Summer time Programme   Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2023 – Physics and Astronomy outreach

[ad_1]

It’s time for the 2023 Cardiff College Physics Summer time Faculty !

This extraordinarily well-liked 3-day non-residential programme is aimed toward AS college students who’re contemplating pursuing a physics diploma.

This free occasion will happen on Monday 19 – Wednesday 21 June 2023, from 10:00-16:30 at Cardiff College Faculty of Physics and Astronomy.  A extra detailed programme can be launched nearer to the time, however will embrace talks, lectures and workshops delivered by workers and college students from the Faculty of Physics and Astronomy.

Lectures and workshops can be focused at AS stage (12 months 12) college students and supply an perception into Physics past A-level, comparable to:

  • Gravitational Waves
  • Astronomy and Cosmology
  • Medical Physics
  • Nanophysics
  • Lasers
  • Semiconductor know-how

College students ought to apply utilizing this utility kind:

The deadline for purposes is 23:59 on Friday 19 Might 2023. Within the case of over subscription locations can be allotted on a primary come first served foundation.

 

Testimonials and Analysis

“I actually loved the pleasant surroundings and the steadiness of the talks and workshops”

“Over 2/3 of individuals reported being extra prone to examine physics at College”

 

 

Mae’r rhaglen amhreswyl hynod boblogaidd hwn yn cael ei gynnal dros dri diwrnod, ac mae ar gyfer myfyrwyr UG sy’n ystyried gyrfa ym maes ffiseg.

Bydd y gweithdy rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal o 10:00 tan 16:30 ddydd Llun, 19 Mehefin tan ddydd Mercher, 21 Mehefin 2023, a hynny yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd rhaglen fwy manwl yn cael ei chyhoeddi’n agosach at yr amser, ond bydd yn cynnwys cyflwyniadau, darlithoedd a gweithdai gan workers a myfyrwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Cynulleidfa darged y darlithoedd a’r gweithdai fydd disgyblion Safon UG (blwyddyn 12). Bydd y rhain yn rhoi syniad o’r pynciau nad ydynt yn cael eu hastudio ar lefel Safon Uwch, fel:

Tonnau Disgyrchol
Seryddiaeth a Chosmoleg
Ffiseg Feddygol
Nanoffiseg
Laserau
Technoleg lled-ddargludyddion

Dylai disgyblion wneud cais drwy lenwi’r ffurflen gais hon:

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 23:59 ddydd Gwener, 19 Mai 2023. Os bydd gormod o geisiadau’n dod i regulation, bydd y lleoedd sydd ar gael yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Tystebau a gwerthusiad

“Mwynheais y rhan fwyaf o’r sgyrsiau, yr amgylchedd cyfeillgar a’r cydbwysedd rhwng y sgyrsiau a’r gweithdai yn fawr”

“Nododd dau draean o’r cyfranogwyr eu bod yn fwy tebygol o astudio ffiseg yn y Brifysgol”

 

[ad_2]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here